Muchamad Eki S. A., S.Kom. M.M.
SMK Negeri 1 Panyingkiran @2017

Kampus SMK Negeri 1 Panyingkiran

Alamat : Jalan Kirapandak Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat 45459.

Praktik Kompetensi Keahlian

Praktik Kompetensi Keahlian di SMK Negeri 1 Panyingkiran (TKJ, RPL, MM, TP4, ELIN, KIMIN, BB, TKR)

Materi Pembelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital

Blog ini membahas materi pembelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital untuk kelas 10 TIK SMK.

Galeri Video SMKN 1 Panyingkiran

Blog ini juga menyajikan galeri video pilihan SMKN 1 Panyingkiran yang tersedia pada youtube.

Selamat Datang di Blog SMK Negeri 1 Panyingkiran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk Materi Pembelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital


Presentasi Blog sebagai Media Pembelajaran
Contoh Penggunaan Fitur OK Google
dengan Smartphone
Thursday, April 27, 2017

Manfaat / Fungsi Kelas Maya (Virtual Class)

Manfaat / Fungsi Kelas Maya (Virtual Class)

Di dalam pelaksanaan ‘Virtual Class’ terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh oleh para pelajar. Pembelajaran yang berasaskan IT mendorong pelajar untuk meningkatkan pengetahuan dan prestasi mereka di dalam penggunaan teknologi yang terkini bagi mencapai matlamat mereka. Selain menambah ilmu mereka juga dapat menaik taraf penggunaan media di dalam kehidupan seharian mereka.

Tentunya perlu ditanamkan juga bagaimana dalam menggunakan internet / media online secara lebih bijak.

Kegunaan Kelas Maya dalam Pembelajaran 

Selain dari itu, mode pelaksanaan kelas maya ini memerlukan pelajar untuk berinteraksi dan memberikan pendapat di dalam forum yang telah disediakan. Melalui forum ini pelajar akan mendapat maklumbalas dan seterusnya memberi respon yang sewajarnya bagi sesuatu topik yang dibincangkan. Melalui kaedah ini, pembelajaran, pemikiran kritis dan kreatif boleh berlaku dengan berkesan. Melalui interaktiviti juga seseorang pelajar akan mencari maklumat selanjutnya untuk memenuhi keperluan ingin tahunya dan membina pengetahuan baru mengenai sesuatu konsep dan kefahaman. 

Secara tidak langsung ia dapat menjadikan pelajar sebagai seorang yang berdikari dan peka terhadap pembelajaran yang dialaminya
  • mendorong pelajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi
  • dapat melatih pelajar untuk berinteraksi dan memberikan pendapatnya
  • mendorong pelajar untuk lebih ingin tahu
  • melatih pemikiran kreatif dan inovatif dengan menarik dan berkesanSunday, April 23, 2017

Pengertian Kelas Maya (Virtual Class), dan Contohnya

Pengertian Kelas Maya (Virtual Class)
  • Kelas Maya (Virtual Class) adalah penerapan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring (online), proses pembelajaran dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja, peserta didik dapat mengikuti kelas dan menerima materi yang disediakan pengajar di internet, pengajar dan peserta didik tidak bertatap muka langsung tetapi dapat berkomunikasi melalui chat atau video conference. 
  • Kelas Maya (Virtual Class) adalah sebuah kelas yang diadakan tanpa adanya tatap muka secara langsung antara pengajar dan yang menerima bahan ajar. Jadi, kelas maya berhubungan langsung dengan internet. Dimana pengajar menyediakan sebuah forum kepada para penerima bahan ajar dan melakukan diskusi sama seperti kegiatan belajar mengajar dikelas
  • Kelas Maya (Virtual Class) merupakan proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring (online) terhubung dengan internet, pengajar dengan yang menerima bahan ajar menggunakan media internet untuk materi bahasannya dan dapat berkomunikasi juga secara online.


Contoh Kelas Maya (Virtual Class) 
Berikut contoh Kelas Maya (Virtual Class) yang dapat digunakan dalam aplikasi web :


media elearning di web sekolah SMKN 1 Panyingkiran


Pengajar menyediakan sebuah grup / ruang / forum kepada para penerima bahan ajar atau peserta didik dan melakukan diskusi sama halnya seperti kegiatan belajar mengajar dikelas. Hanya saja yang membedakan kelas maya dengan kelas biasa yaitu adanya batasan berkomunikasi, karena jelas memiliki perbedaan dalam berdiskusi secara langsung dengan berdiskusi secara tidak langsung, untuk komunikasi daring secara langsung dapat menggunakan bentuk komunikasi sinkron (video conference)

Dalam kelas maya dapat diketahui kemajuan proses belajar, yang dapat dipantau baik oleh guru atau pengajar, siswa atau penerima bahan ajar, maupun orang tua atau wali. Selain digunakan untuk proses pendidikan jarak jauh, sistem tersebut juga dapat digunakan sebagai penunjang kelas tatap muka.Gerbang Kampus SMKN 1 Panyingkiran


- - - - -
sumber :